فیلم دستگاه حروف ساز چنلیوم (چلنیوم)،استیل و فلز مدل s2