فیلم دستگاه برش و حکاکی لیزرطلا و جواهرات-دستگاه های لیزر طلا و جواهرسازی


فیلم دستگاه لیزر فایبر برش و حکاکی طلا


دستگاه برش لیزری طلا،نقره و فلزات گرانبها ۵۰۰ و ۱۰۰۰ وات مخصوص طلاسازی


فیلم دستگاه لیزر فایبر حکاکی،مارکینگ و برش فلزات و غیرفلزات