ابزارهای خم و زاویه زن حروف برجسته چنلیوم

ابزارهای حروف سازی خم و زاویه زن فلزات جهت ایجاد خم و زاویه ۹۰ درجه بر روی نوارهای چنلیوم(چلنیوم)،استیل،گالوانیزه،آلومینیوم جهت مصارف تابلوسازی و ساخت انواع حروف برجستهابزار خم و زاویه زن چنلیوم