دستگاه جوش تفنگی چند منظوره قلع انواع فلزات

دستگاه چند منظوره جوش تفنگی ( هویه و لحیم کاری) فلزات مخصوص جوش استیل، تیتانیوم، مس، گالوانیزه، کاردستی و غیره…

در این دستگاه از سیم لحیم معمولی (آساهی) استفاده می شود که مقدار آن ۲۵۰ گرم است و از نشادر و جوهر نمک که در روش قدیمی استفاده میشود در این دستگاه استفاده نمیشود.دارای درجه حرارت تا ۵۰۰ درجه سانتی گراد است که با توجه به نوع استیل درجه را می توان تنظیم کرد و در هنگام کار با دستگاه به علت دود حاصل از جوشکاری حتما باید از ماسک استفاده شود

ا سال گارانتی

دستگاه جوش فلزات دستگاه جوش قلع،دستگاه جوش تیتانیوم،دستگاه جوش استیل