ابزارخم ساخت حروف برجسته استیل و فلزی

ابزارخم لبه استیل

ابزارهای خم حروف استیل،گالوانیزه و فلز از شیوه قدرت اهرمی،حرکت های موازی وزاویه زدن قالب شکل استفاده – می کنند.بطوریکه لبه حروف مورد نظر جهت ساخت،تغییر شکل خارج از استاندارد- نمی دهند ومنظم ودقیق ساخته می شوند.به تازگی استفاده از این ابزارها در صنعت حروف سازی فلزی وهمچنین هر گونه کاری – که نیاز به دقت بیشتری در کار با فلزات دارد مرسوم ومعمول شده است.این ابزارها جهت خم کردن وزاویه دادن ۹۰ درجه ای لبه حروف برجسته استیل و فلزی کاربردی منحصر – به فرد دارند.دستگاه (ابزار) خم استیل این قابلیت را دارد که با توجه به لبه مورد نظر جهت خم کردن تنظیم گردد – که باعث می شود حروف ساخته شده با صرف کمترین مقدار انرژی توسط دست انسان- (تا ۵ برابر انرژی کمتر)با دقت بیشتری ساخته شده وسرعت ساخت حروف را چندین برابر کندطراحی هوشمندانه وسهولت در کاربرد این ابزار را به ابزاری ضروری جهت ساخت – حروف فلزی دست ساز تبدیل کرده است فک های متحرک این ابزارها با حرکتهای موازی وهمزمان باعث می شوند لبه حروف فلزی دچار خم موج های بی مورد نشود ولبه حروف بسیار منظم ودقیق ساخته شوند.

ضخامت قابل پذیرش جهت متریالهای مختلف:
۱-لبه حروف استیل تا ضخامت ۰٫۷ میلیمتر
۲-لبه حروف گالوانیزه تا قطر ۰٫۶ میلیمتر
۳-لبه حروف آلومینیوم تا قطر ۰٫۸ میلیمتر
مناسب جهت ارتفاع لبه های ۱۲،۸،۵ سانتیمتر